Vòng tay khắc Chú Đại Bi | Tìm hiểu ý nghĩa

Vòng tay khắc Chú Đại Bi hay còn được gọi với tên ngắn gọn là Vòng Chú Đại Bi là một sản phẩm trang sức phong thủy đã và đang nhận được sự yêu thích và đánh giá cao từ những người đam mê về phong thủy. Tuy nhiên, về ý nghĩa của Vòng tay khắc Chú Đại Bi thì không phải ai cũng hiểu một cách cặn kẽ và chính xác. Bên cạnh đó, các câu hỏi như: Vòng Chú Đại Bi mua ở đâu? Vòng Chú Đại Bi giá bao nhiêu? cũng là những câu hỏi thường gặp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về món đồ trang sức phong thủy ý nghĩa này.

1. Chú Đại Bi là gì? Nguồn gốc Chú Đại Bi

Chú Đại Bi hay còn gọi là Đại Bi Tâm Đà La Ni được trích ở trong kinh “Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Ðại Viên Mãn Ðại Bi Tâm Ðà La Ni”. Là một thần chú của Phật giáo với 84 dòng và 415 chữ, lần đầu tiên được dịch từ tiếng Phạn (Sanskrit) sang tiếng Trung Quốc vào thế kỷ thứ VII.

Kinh điển thuật lại câu chuyện giữa Quan Thế Âm Bồ Tát (Avalokitesvara) và chư Phật: Trong kinh ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn, con có Chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, nay xin nói ra, vì muốn cho chúng sanh được an vui, được trừ tất cả bệnh tật, được sống lâu, được giàu có, được diệt tất cả nghiệp ác, được xa lìa chướng nạn, được thành tựu tất cả thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được mau đầy đủ tất cả những chỗ mong cầu. Cúi xin Thế Tôn từ bi doãn hứa.” Rồi sau đó đọc Chú Đại Bi.

Thần Chú Đại Bi là một hình thức bằng lời nói của Đà La Ni (Dharani), một bài chú kinh điển sử dụng các âm tiết để truyền tải một thông điệp siêu việt mạnh mẽ và hiệu quả, tạo ra một trạng thái ý thức đặc biệt và được cho là có khả năng giải phóng tất cả các chúng sinh đau khổ dưới địa ngục và trần thế.

Ngày nay, đại đa số các Phật tử đều sử dụng Chú Đại Bi để tụng niệm hằng ngày.

Chú Đại Bi (Bản tiếng Hán)

2. Ý nghĩa Chú Đại Bi

Nếu chúng sanh nào, trong một ngày đêm tụng năm biến chú, sẽ diệt trừ được tội nặng trong trăm ngàn muôn ức kiếp sanh tử.

Nếu chúng sanh nào xâm tổn tài vật, thức ăn uống của thường trụ sẽ mang tội rất nặng, do nghiệp ác ngăn che, giả sử ngàn đức Phật ra đời cũng không được sám hối, dù có sám hối cũng không trừ diệt. Nếu đã phạm tội ấy, cần phải đối 10 phương đạo sư sám hối, mới có thể tiêu trừ. Nay do tụng trì chú Đại Bi liền được trừ diệt. Tại sao thế? Bởi khi tụng chú Đại Bi tâm đà ra ni, 10 phương đạo sư đều đến vì làm chứng minh, nên tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt.

Chúng sanh nào tụng chú này, tất cả tội thập ác ngũ nghịch, báng pháp, phá người, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, làm nhơ phạm hạnh, bao nhiêu tội ác nghiệp nặng như thế đều được tiêu hết, duy trừ một việc: kẻ tụng đối với chú còn sanh lòng nghi. Nếu có sanh tâm ấy, thì tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được tiêu, huống chi tội nặng?

Hàng trời, người nào thường thọ trì tâm chú này như tắm gội trong sông, hồ, biển cả, nếu những chúng sanh ở trong đó được nước tắm gội của người này dính vào thân thì bao nhiêu nghiệp nặng tội ác thảy đều tiêu diệt, liền được siêu sinh về tha phương Tịnh Độ, hóa sanh nơi hoa sen, không còn thọ thân thai, noãn, thấp nữa. Các chúng sanh ấy chỉ nhờ chút ảnh hưởng mà còn được như thế, huống chi là chính người trì tụng?

Và, như người tụng chú đi nơi đường, có ngọn gió thổi qua mình, nếu những chúng sanh ở sau được ngọn gió của kẻ ấy lướt qua y phục thì tất cả nghiệp ác, chướng nặng thảy đều tiêu diệt, không còn đọa vào tam đồ, thường sanh ở trước chư Phật, cho nên, phải biết quả báo phước đức của người trì tụng chú thật không thể nghĩ bàn!

Lại nữa, người trì tụng đà ra ni này, khi thốt ra lời nói chi, hoặc thiện hoặc ác, tất cả thiên ma ngoại đạo, thiên, long, quỷ thần đều nghe thành tiếng pháp âm thanh tịnh, đối với người ấy khởi lòng cung kính, tôn trọng như Phật.

Người nào trì tụng Đà Ra Ni này nên biết người ấy chính là tạng Phật thân, vì 99 ức hằng hà sa chư Phật đều yêu quý. Nên biết người ấy chính là tạng quang minh, vì ánh sáng của tất cả Như Lai đều chiếu đến nơi mình. Nên biết người ấy chính là tạng từ bi, vì thường dùng đà ra ni cứu độ chúng sanh. Nên biết người ấy chính là tạng diệu pháp, vì nhiếp hết tất cả các môn các môn đà ra ni. Nên biết người ấy chính là tạng thiền định vì trăm ngàn tam muội thảy đều hiện tiền. Nên biết người ấy chính là tạng hư không, vì hằng dùng không huệ quán sát chúng sanh. Nên biết người ấy chính là tạng vô úy vì thiên, long, thiện thần thường theo hộ trì. Nên biết người ấy chính là tạng diệu ngữ vì tiếng đà ra ni trong miệng tuôn ra bất tuyệt. Nên biết người ấy chính là tạng thường trụ vì tam tai, ác kiếp không thể làm hại. Nên biết người ấy chính là tạng giải thoát vì thiên ma ngoại đạo không thể bức hại. Nên biết người ấy chính là tạng dược vương vì thường dùng đà ra ni trị bịnh chúng sanh.Nên biết người ấy chính là tạng thần thông vì được tự tại dạo chơi nơi 10 phương cõi Phật. Công đức người ấy khen ngợi không thể cùng.

Quan Thế Âm Bồ Tát tuyên thệ về Chú Đại Bi

Bồ Tát Quan Thế Âm đã tuyên thệ về Chú Đại Bi:

“Bhagavan, bất kỳ một sinh vật sống nào niệm hoặc giữ thần Chú Đại Bi nếu rơi vào ba con đường tà ác, tôi nguyện không đạt được giác ngộ;

Nếu bất kỳ người sống nào đang niệm hoặc giữ thần Chú Đại Bi không được tái sinh trong bất kỳ cõi Phật nào, tôi nguyện không đạt được giác ngộ;

Nếu bất kỳ ai khi niệm hoặc giữ thần Chú Đại Bi không có được hạnh phúc và sự hùng biện không giới hạn, tôi nguyện không đạt được giác ngộ;

Nếu bất kỳ người nào đang niệm hoặc giữ thần Chú Đại Bi, nếu không có được bất cứ điều gì trong cuộc sống hiện tại của mình, thì nó không thể gọi là Đà La Ni của Trái Tim Từ Bi, trừ khi nó được sử dụng bởi những người không có đạo đức hay không hoàn toàn chân thành”.

Những ai niệm hoặc giữ Chú Đại Bi thì sẽ không bao giờ bị 15 hình thức chết sau đây:

– Họ sẽ không chết đói hoặc thiếu thốn.

– Họ sẽ không chết vì bị áp bức, bỏ tù, bị đánh đập.

– Họ sẽ không chết dưới kẻ thù thù nghịch.

– Họ sẽ không bị giết trong trận chiến quân sự.

– Họ sẽ không bị giết bởi hổ, sói, hoặc những con thú dữ.

– Họ sẽ không chết vì nọc độc rắn độc hoặc bọ cạp.

– Họ sẽ không bị chết đuối hoặc bị thiêu chết.

– Họ sẽ không bị đầu độc cho đến chết.

– Họ sẽ không chết vì phép thuật.

– Họ sẽ không chết vì điên rồ.

– Họ sẽ không bị giết bởi những vụ lở đất hoặc những cây cối ngã.

– Họ sẽ không chết vì những cơn ác mộng do những người xấu gây ra.

– Họ sẽ không bị giết bởi ma quỷ hay ác quỷ.

– Họ sẽ không chết vì những bệnh hiểm nghèo.

– Họ sẽ không tự sát.

Những ai niệm hoặc giữ Chú Đại Bi sẽ nhận được 15 điều tốt sau đây:

– Nơi sinh của họ sẽ luôn luôn có một vị vua tốt.

– Họ sẽ luôn được sinh ra ở một đất nước tốt.

– Họ sẽ luôn được sinh ra vào thời điểm tốt.

– Họ sẽ luôn gặp những người bạn tốt.

– Các cơ quan của cơ thể sẽ luôn luôn khoẻ mạnh.

– Trái tim của họ sẽ tinh khiết và đầy đủ.

– Họ sẽ không vi phạm những điều cấm đoán.

– Gia đình của họ sẽ tử tế và hài hòa.

– Họ sẽ luôn có sự giàu có và hạnh phúc.

– Họ sẽ luôn nhận được sự tôn trọng và giúp đỡ của người khác.

– Sự giàu có của họ sẽ không bị cướp bóc.

– Họ sẽ có được mọi thứ họ tìm kiếm.

– Những con rồng, thần linh và tinh thần tốt sẽ luôn luôn bảo vệ họ.

– Ở nơi sinh ra, họ sẽ thấy Đức Phật và nghe Pháp.

– Họ sẽ thức tỉnh với ý nghĩa sâu sắc của Phật Pháp thích hợp mà họ nghe thấy.

3. Ý nghĩa Vòng tay khắc Chú Đại Bi

Như đã nói ở trên, Chú Đại Bi là bài thần chú của Đạo Phật với ý nghĩa giúp chúng sanh được an vui, được trừ tất cả bệnh tật, được sống lâu, được giàu có, được diệt tất các nghiệp ác, được xa lìa chướng nạn, được thành tựu tất cả thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được mau đầy đủ tất cả những chỗ mong cầu.

Quan Thế Âm Bồ Tát Cũng đã tuyên thệ về người niệm hoặc giữ Chú Đại Bi sẽ có 15 điều tốt đẹp, không đối mặt với 15 cái chết, có được hạnh phúc, không đi vào con đường tà ác, sẽ được tái sinh trong cõi Phật,…. (xem lại ở phía trên).

Do đó, người sỡ hữu vòng Chú Đại Bi cũng chính là người giữ Chú Đại Bi và những điều tốt đẹp trong cuộc sống sẽ đến với những người này, sẽ được hưởng tất cả những tinh túy có trong Thần Chú Đại Bi. Nếu người này tin tưởng, có thể tụng niệm Đà Ra Ni hằng ngày và mang nó đến với mọi người thì công dụng sẽ tăng gấp bội phần.

Đăng kí ngay – Mua 1 Tặng 1

4. Vòng Chú Đại Bi mua ở đâu? Vòng Chú Đại Bi giá bao nhiêu?

Vòng Chú Đại Bi – Thái Lan

Chính vì hiểu được, người niệm hay giữ Chú Đại Bi đều sẽ có được những điều tốt đẹp trong cuộc sống mà Vòng tay khắc Chú Đại Bi cũng được sử dụng phổ biến với hàng trăm loại và mức giá khác nhau. Trong đó, Vòng tay khắc Chú Đại Bi từ Thái Lan là 1 trong những loại được ưa chuộng nhất hiện nay bởi:

– Thứ nhất, Thái Lan là một đất nước được mệnh danh là xứ sở chùa vàng, chính vì vậy mà các sản phẩm phong thủy (đặc biệt là đạo Phật) đến từ nơi đây đều mang giá trị tâm linh rất cao và Vòng tay khắc Chú Đại Bi cũng là một trong số đó.

– Thứ hai, có nhiều loại Vòng tay khắc Chú Đại Bi trên thị trường có màu trắng, bạc,…. Tuy nhiên, màu vàng là một trong những màu chủ đạo của Phật giáo. Đây cũng là một trong những ý nghĩa của sản phẩm.

– Thứ ba, về chất liệu: Vòng Chú Đại Bi được chế tác với chất liệu Titan kết hợp pha Vàng 9999, giúp sản phẩm trở nên sang trọng và bắt mắt. Chất liệu Titan nhẹ giúp người đeo không gặp cản trở khi sinh hoạt, chống gỉ sét, giảm trầy xước, chống bay màu hiệu quả.

– Hoa văn: hoa văn chủ đạo là bài Chú Đại Bi gồm 415 chứ được khắc chìm bằng tiếng Hán cùng với biểu tượng bông sen của Phật GIáo, với đường nét đầy tinh tế và chính xác giúp tôn vinh thêm vẻ đẹp và giá trị của chiếc vòng.

Chất liệu và hoa văn Vòng Chú Đại Bi

Vòng Chú Đại Bi giá bao nhiêu?

Tìm kiếm trên Internet không khó để thấy những chiếc Vòng Chú Đại Bi với giá giao động từ 100.000 đồng đến vài triệu đồng. Chiếc vòng mà chúng tôi muốn giới thiệu có giá không quá rẻ, cũng không quá đắt đến mức không thể mua được. Với mục đích muốn nhiều người có thể nắm giữ Chú Đại Bi để có được hạnh phúc, may mắn, thành công cũng như giúp đỡ những người xung quanh. Vì vậy, chiếc Vòng Chú Đại Bi đến từ xử sở chùa vàng này có mức giá phù hợp với mọi đối tượng. Tại Than Lan chiếc vòng này được bán với giá 990 ฿ tương đương với 730.000 Đồng Việt Nam.

Giá Vòng Chú Đại Bi tại Thái Lan

Hiện nay, nhà cung cấp chính thức Vòng Chú Đại Bi tại Việt Nam đang phân phối sản phẩm với giá 850.000 đồng. Xét về chất liệu, công sức, độ tinh tế cũng như ý nghĩa của sản phẩm, đây không phải là mức giá quá cao. Bên cạnh đó, kính mong quý phật tử không suy xét đắt rẻ gây ảnh hưởng đến ý nghĩa của sản phẩm cũng như kinh Phật.

Đăng kí ngay – Mua 1 Tặng 1

Hình ảnh về Vòng tay khắc Chú Đại Bi Thái Lan

Đăng kí ngay – Mua 1 Tặng 1

Facebook Vòng tay khắc Chú Đại Bi: https://www.facebook.com/VongChuDaiBiThaiLan/

Related Posts

About The Author

Add Comment